Syner og seere (Profeti og profeter 2)

Denne anden bog i serien Profeti og Profeter indeholder tre store selvstændige afsnit med en indledning og afslutning – begge med titlen Det ny Jerusalem. Med udgangspunkt i Johannes Åbenbarings skildring af det ny Jerusalem vil Hoffmann bevise at den åndelige verden, som Bibelen skildrer i billeder, findes. Bogen vil “nedbryde de fængselsmure af uvirkelighed der bygges op omkring vor tids menneske, og åbne nye udblik til de store virkelighed” (bagsiden). Hoffmann vil sansynliggøre overnaturlige fænomener for den moderne skeptiker. Samtidig slutter han med at påpege at det skal ske underordnet de bibelske rammer. 

Det gør han først ved en oversættelse af den tyske præst Johan C. Blumhardts redegørelse af et dramatisk forløb i 1840’erne omkring den besatte kvinde Gottliebin Dittus og hendes udfrielse fra mange dæmoner. 

I den følgende artikel “Henrykkelser og himmelfart” undersøger Hoffmann på faglig vis bibelske og andre beretninger om menneskelige erfaringer af disse overnaturlige fænomener. Han er i polemisk opposition til modernismens religionskritik: “det er et princip, som håndhæves i Bibelen: Guds gerninger er ikke blot noget åndeligt, som ikke kan ses, og som vantroen kan forvise til postulatets plan som ‘ukontrollable’…nogen undskyldning er der aldrig for vantro, og den skal afsløres som det, den er: illusion, fornægtelse af kendsgerninger, kamp mod sandheden” (s.127). Han betegner denne fornægtende grundforståelse for “en mentalt blokeret grundforskning, som standser op overfor de åndelige verdner” (s.150).    

I det tredje essay arbejder han videre med tanker fra Jonastegnet omkring forskelle på den dæmoniske spådom og den sande fremtidsprofeti. Han knytter fortid og nutid sammen og udpeger nogle almene principper for sand profeti og dens opfyldelse, herunder det kontroversielle spørgsmål om forudbestemmelse. Han giver dermed flere nøgler til at fortolke sine egne skønlitterære bøger – ikke mindst Noas dage. Den moderne bibelkritiks syn på profetien og profetiske skrifter bliver også kritisk behandlet. 

Bogen kan betragtes som en videreudvikling af tanker fra tidligere bøger, for eksempel Jonastegnet og Narkotika og sex i Bibelens lys

Udgave

1973 Lohse