Narkotika og sex i Bibelens lys

Formålet med denne bog er “at forsøge at betragte to af de nyeste religiøse fænomenener i den vestlige verden i Bibelens lys. Vi vil kalde dem narkotismen og seksualismen” (s.10). Hofmann indleder bogen med at påpege hvordan onde ondsmagter hersker i verden og skaber nye religioner ud af den moderne tids ideologiske tænkning: rationalismen og materialismen.  

Derpå følger en behandling af tidens narkotisme. Det er en optagethed af ‘vildtvoksende elementer fra de usynlige verdener’, som bygger på ‘ruinerne af politisk-revolutionære forhåbninger’. Gennem stoffer og alternativ religiøsitet forsøger unge at ‘snyde sig’ ind i den guddommelige verden.  

Anden del af bogen er en behandling af seksualismen. Han betragter tidens dyrkelse af kønsdriftens tilfredsstillelse som religiøs og dermed forbundet med oldtidens frugtbarhedskulter. Det ses blandt andet i at børns og unges viden om sex nu er væsentligt større end deres viden om de kristne grundbegreber, og at pornografien slavebinder mennesker i afhængighed. Fordi tidsånden benægter det, har den åndelige forførelse via seksualismen optimale vilkår. 

Hoffmann maner i høj grad den danske kirkelighed til besindelse. Forældregenerationen sover, mens samfundet bliver oversvømmet af nye værdier og livsstile. Den er forstenet i en død forstandskristendom, og som alternativ præsenterer han den åndsfylde, som en daglig livsforbindelse med Helligånden kan give. 

I forhold til det seksuelle påpeger Hoffmann forbindelsen til Guds kærlighed givet i skabelsen. Den guddommelige kærligheds åbenbaring ind i verden gennem kærligheden mellem mand og kvinde i ægteskabet giver den rette balance i forhold til kærlighed og seksualitet. Han skriver om en uforgængelig og sakramental kærlighed, som giver en forsmag på den kommende verden. Dermed varer kærligheden i ægteskabet ind i evigheden. Ret seksualitet kan ikke løsrives fra det åndelige, og dermed giver cølibatet også mening, fordi det har en klar åndelig dimension. 

Bogen binder Hoffmanns bibelske paradis-perspektiv i Paradis sammen med en karsk profetisk samtidskritik, hvilket bliver et stærkt kendetegn for hans videre forfatterskab. Hans tanker om den guddommelige kærlighed i ægteskabet udvikles i Kærligheden ophører aldrig

Udgaver

1971 Unitas

1973 Ansgar: Narkotika og sex i Bibelens lys (norsk oversættelse. Oversætter: Oddvar Nilsen)