Babylon det store (Profeti og profeter 3)

Udgave

1976 Lohse