Belsazzars brev

Novellen fremstår som et brev fra den babylonske Kong Belsazzar til profeten Daniel (jf. Daniels Bog kap. 5). Belsazzar giver udtryk for sin frustration over Daniels indvirkning på hans far Nebukadnezar og elskerinden Sammuramats tro på Jonas-fortællingen. Belsazzar giver udtryk for had til alt, der har med Israels Gud at gøre, og dermed repræsenterer han til fulde Babylons undergang. En karsk fortælling om det guddommeliges vrængbillede i menneskeform.

Novellen indgår i den interesse Hoffmann har for Babylon som åndeligt fænomen. Han arbejder også med Belsazzar-fortællingen i Babylon det store samt Solen i Saïs

Udgaver

1970 indgår som fortælling i årbogen Julebud 

1979 Unitas (indgår i novellesamlingen Komme dit Rige)

2005 Credo (indgår i novellesamlingen Komme dit Rige, 2. udgave – s. 80-92)