Vi kan stadig tage Juleevangeliet for pålydende

[BOGANMELDELSE: Juleevangeliet af Poul Hoffmann]

Anmeldt af Bjarne Nederby Jessen

Er juleevangeliet blot verdens smukkeste eventyr? Eller er det en del af den virkelighed, der kan bygges på i liv og død? Det store flertal af Udfordringens læsere vil sikkert sige et klart og fuldtonigt JA til det sidste, men sådan ser verden ikke ud i dag. Flere og flere sætter spørgsmåltegn ved julens egentlige indhold: Jesus Kristus, Guds søn og verdens frelser, født af en jomfru efter et englebesøg.Videnskaben og flere teologer sætter spørgsmålstegn ved Bibelens ord om julens budskab og kalder beretningerne for smukke eventyr. Det har fået Poul Hoffmann til at tage til genmæle. Det gjorde han allerede i 1977 med bogen Juleevangeliet – digt eller åbenbaring? på Unitas Forlag. Det var sognepræst, Poul Ulsdal, der opfordrede Poul Hoffmann til „at være med til at imødegå den undergravning af juleevangeliet, der sker i vor tid“. Det skete i første omgang med en artikel, der blev bragt i „Juleneget“ 1975 (Luthersk Missionsforening) og i „Juleaften“, Morgenstjernens julenummer 1976 (Det Danske Missionsforbund), senere i et foredrag holdt i forskellige kristne sammenhænge. Materialet blev samlet i en essaysamling, der udkom i 1977 med tre artikler „En røst fra graven“, „Den eventyrlige virkelighed“ og „Vor Herres Jesu Kristi fødsels historie“.
I de to første fremragende artikler gennemgår Poul Hoffmann med sin sædvanlige grundighed baggrunden for teksterne om juleevangeliet og påviser den historiske korrekthed i og omkring teksterne. Artiklerne bærer præg af forfatterens grundighed og store researcharbejde og giver en klar begrundelse for, hvorfor vi stadig kan tage Bibelens juleberetninger for pålydende. Artiklerne er funderede på Bibelens egne udsagn, på historiske kendsgerninger og forskellige videnskabsteorier omkring astronomi.
I den tredie artikel har Poul Hoffmann foretaget en sammenskrivning af Matthæus- og Lukasevangeliernes beretninger om Jesu fødsel. Ifølge Poul Hoffmann har Matthæus været meget tæt på Josef og på Jesu bror, Jakob, mens lægen, Lukas, har været meget tæt på Maria, og begge har førstehåndskendskab til virkeligheden gennem Josef og Maria.
„I 2006 satte avisskriverier m.m. om, at de bibelske juleberetninger skulle være historisk utroværdige, nye rekorder i aggressivitet, og der er ingen grund til at tro, at det skulle blive bedre i 2007. Dertil kommer det stadig voksende krav om, at julen eller i hvert fald dens kristne indhold, skal nedtones eller helt fjernes i sociale sammenhænge for ikke at „diskriminere“ andre religioners bekendere“, siger Poul Hoffmann i forordet til den nye udgave af bogen. Det var vigtigt at tage til genmæle i 1977, men det er desværre ikke mindre vigtigt i 2007, og derfor er det en stor glæde, at Lohses Forlag har valgt at genudgive bogen i et nyt flot udstyr med en meget spændende forsideillustration af Agnete Hoffmann. Mon ikke denne Hoffmann nyudgivelse finder vej under juletræet i mange hjem i år? Jeg tror det.

(Publiceret i Udfordringen)

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *