Som et segl på dit hjerte (Joab 2)

Dette er Poul Hoffmanns sidste roman og andet bind i serien om Joab. Ligesom første bind Kongens mand følger vi kong Davids hærfører Joab gennem sin ven og kriger Naharaj. Historierne, som bygger på de bibelske beretninger i Anden Samuelsbog og Første Kongebog handler dog mindst ligeså meget om Naharaj.

Et centralt omdrejningspunkt er Naharajs kærlighed til Kong Davids datter Tamar. Den oplever vi gennem dramatiske skildringer omkring en tur til Egypten og Absaloms oprør. Bogens sidste del fokuserer på udfordringerne i forbindelse med udnævnelsen af Kong Salomo.    

Bogen er udgivet 44 år efter første bind. Den er noget længere end Kongens mand, og gennem dens stil og beskrivelser fornemmer man klart at Ester-trilogien ikke er langt borte. Ligesom i dem og Moses-bøgerne knyttes de lokale menneskelige spændinger tæt til den åndelige verdens kampe. Spørgsmålet om Israels kald og rolle i verden kommer også på banen her ligesom i Moses-trilogien. Her med omdrejning omkring Kong Davids gode og dårlige sider.   

I bogen fornemmes en særlig interesse for Israels folks kald og udvikling – her især i forhold til kongefunktionen. Et tema Hoffmann også behandler i Salems gåde.

Hoffmann afslutter sit skønlitterære forfatterskab med en stilistisk sikkerhed, som gøre bogen læseværdig mange år ud i fremtiden. 

Udgave

2003 Lohse/LogosMedia