Step 1 - Theme Options

To begin customizing your site go to Appearance -> Customizer and select Theme Options. Here's you'll find custom options to help build your site.

Read More

Step 2 - Setup Slider

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

Read More

Step 3 - Create Homepage

To add featured content go to Theme Options -> Homepage (Featured) and turn the switch on then add the content you want for each section.

Read More

Benghasi – en snavset Plet i Orienten

Den 4. Juli stampede M/V „Terpsichore” over det safirblaa Middelhav paa Vej fra Malta til Alexandria. Aldrig før havde jeg sat Foden paa det mørke Fastland, og jeg var opfyldt af Forventning med Hensyn til den Storstad, der endnu i det 20. Aarhundrede bærer Verdenserobreren Alexan­der d. Stores Navn. Det var derfor med liden Glæde,

Read More