Author Archives: Poul Hoffmann

Kaldt ud af graven

[PRÆDIKEN til 16. søndag efter trinitatis: Joh 11,19-45] “Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Sådan beretter Johannes om den øverste gejstligheds reaktion på Lazarus’ opvækkelse” (Joh 12,10-11). Det lyder jo fuldkommen vanvittigt. Det var det også. Ypperstepræsterne havde deres religionspolitiske […]

Læs mere

Det stærkeste tegn

[PRÆDIKEN til 12. søndag efter trinitatis: Matt 12,31-42] Tegn fik den onde og utro slægt i Jesu samtid mange af. Hvor han færdedes, fik blinde deres syn og døve deres hørelse, lamme deres førlighed og spedalske deres renhed, endog døde fik deres liv igen. Det var alt sammen håndgribelige glimt af det Guds rige, som skal […]

Læs mere

Aldrig noget lignende

[PRÆDIKEN til 8. søndag efter trinitatis: Matt 7, 22-29] “Når man har hørt ham, gider man ikke høre nogen andre,” sagde en dame efter talen ved et møde i et missionshus. Hendes begejstring var god nok, men det var hendes forståelse af situationen ikke. Faktisk havde taleren slet ikke gjort sit arbejde ordentligt, for “store prædikener […]

Læs mere

Næsten for stilfærdig

[BOGANMELDLSE: Og Gud skabte Darwin af Mats Molén] Af Poul Hoffmann Bogens finurlige titel siger ikke meget om dens indhold. Den er en forkortet version af og “appetitvækker” til forfatterens langt større værk “Vårt ursprung” (Vor oprindelse), som der forhåbentlig bliver mulighed for at få i dansk udgave inden for overskuelig fremtid. Molén er en særdeles […]

Læs mere

Med herlighed og ære

“Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt.” Sådan synger kong David i Sl 139,14, i himmelfalden jubel over det omvandrende mirakel, som han selv er. Det er ikke en jubel, der kendes af mange i dag, hvor darwinismen (evolutionismen, udviklingslæren) mere eller mindre gennemsyrer samfundets begrebsverden. Det “moderne menneske” bliver fra barndommen belært om, […]

Læs mere

Giv til de forfulgte

Det er en pligt for kristne at give uden hensyn til modtagerens religion, ytrede nogle meningsdannere forleden på tryk. Anledningen var, at en egyptisk kirkeleder havde spurgt, om ikke vestens kristne kunne yde lidt økonomisk hjælp til deres trosfæller i Egypten, som til stadighed udsættes for forarmende diskrimination og overgreb fra det muslimske flertal, så […]

Læs mere

ORDET og ordene

I nutidens begejstring for »dialog« her og der og alle vegne kommer det tit til at stå, som om tro og vantro er to muligheder, der kan vælges imellem med nogenlunde samme ret: Nogle vælger at tro på det, der står i Bibelen, andre vælger noget andet, og så må man »respektere hinandens synspunkt«. Også […]

Læs mere

Et pust af Paradis

[PRÆDIKEN til 1. søndag i advent: Luk 4,16-30] Opsigtsvækkende ting havde Nazarets borgere hørt om deres bysbarns undergerninger og virke som bibellærer i Kapernaum og hele Galilæa. Nu sad han så dér i deres synagoge og talte, som aldrig noget menneske havde talt (jf. Joh 7,46). Det var som en luftning af den evige salighed, […]

Læs mere

Befriende opgør med en kirke på afveje

[BOGANMELDELSE: Folkekirke ved korsvejen af B.H. Lyndelse] Anmeldt af Poul Hoffmann Titlen på bogen er lidt misvisende, eller måske tilsigtet dobbelttydig. “Korsvejen” står ikke, som det kunne ventes på baggrund af den folkekirkelige katastrofesituation, i betydningen “skillevejen”. Der sigtes til den “korsvej”, som kirken og den enkelte kristne er kaldet til at vandre i Kristi efterfølgelse, […]

Læs mere