Opstandelsen og livet

En samling af otte dele som med en undtagelse alle tidligere har været trykt:

  1. Stemmer beretningerne overens?
    En fagartikel baseret på et tidligere holdt foredrag. Poul Hoffmann påviser ud fra forskellige kilder at Jesus er opstået i overensstemmelse med de bibelske beretninger. (tidligere trykt i samlingen Påskemorgen 1975). En artikel som underbygger beretningen bag Vidnerne samt novellerne Opstandelse og Det er mig.
  2. Vor Herres Jesu Kristi opstandelses historie. En sammenskrivning af påskevangelierne (tidligere trykt i samlingen Påskemorgen 1975)
  3. Ligklædet i Torino
  4. Vågn op, du som sover. En prædiken holdt i Betlehemskirken, København, Påskenat 1983 (tidligere trykt i bladet Re-formatio 1973)
  5. “Maria” er en prædiken holdt i Ålum Kirke, Anden Påskedag 1972 (tidligere trykt i bladet Ordet og Israel 1973 og samlingen Påskemorgen 1975).
  6. Glædens vej. En prædiken (tidligere trykt under titlen Tvivl i prædikensamlingen Solopgangen fra det høje 1986)
  7. Opstandelse er en novelle (tidligere trykt i bl.a. Indre Missions Tidende 1958, samlingen Påskemorgen 1975, samt Komme dit Rige 1979)
  8. Det er mig. En novelle (tidligere trykt i Juleneget 1990)

Udgave

1991 Lohse