Indledning (Kristendom, Jødedom, Islam)

Ligesom for De sidste tider er Hoffmann redaktør for denne antologi, hvor forskellige personer arbejder med forholdet mellem de tre semitiske religioner. Ud over kristne bidrager overrabbiner Marcus Melchior med en artikel. Hoffmann ønsker at undersøge ligheder og forskellige mellem de tre religioner fra Mellemøsten. Han har et optimistisk syn på at de tre er nærmere hinanden, end der populært menes, og han ser dem samlet som modpol til moderne sekulære ideologier: “For en nærmere fremtid kan problemet let komme til at tegne sig som et spørgsmål om gudstroen i verden overhovedet i dens modsætning til alle andre historiskabende åndsforekomster, være sig i øst eller vest. Den opgave, der ligger for, tør derfor sidestilles med de økumeniske bestræbelser, som den for øvrigt står i snæver forbindelse med” (s.9-10).
Det er et synspunkt der ligger i forlængelse af tankerne i Laila og Madjnun, og som kommer til udtryk i novellen Olieledningen og i Korsfarerbøgerne fra samme tidspunkt.

Peter Nissen

Udgave

1965 Unitas – s. 7-10