Kirkelignelser (sammen med Kirsten Hoffmann)

      

I fem små refleksioner giver Kirsten og Poul Hoffmann deres tanker om hvad der er vigtigt i Kirken.

Overordnet spiller det økumeniske aspekt en stor rolle: Kirken udgør en mangfoldighed af mange forskellige slags mennesker og synspunkter, som alle forenes i troen på deres Herre, Jesus Kristus. Der formanes til ydmyghed og respekt for hinanden frem for at dyrke selvretten og eksklusiviteten.

Derudover er der et forsvar for ordinationen (Pyramiden) og for at blive i Kirken, selvom den præges af indre fornægtelse og hedenskab (Fædrelandet).

Peter Nissen

Udgaver

1987 Danmarks Radio (Fem radioandagter i serien Ved dagens begyndelse)

1987 DOXA

1997 Lohse (genoptrykt i antologien Vi som kirke) – s. 148-155