Den evige ild (Moses 2)

I denne dramatiske historie følger vi Israels folk i tiden omkring de 10 plager og udgangen af Egypten. I første del genoplever vi gennem mange forskellige vidner den voldsomme tid, inden folket får lov til at gå med Moses ud af Egypten. I anden del følger vi Israels folk i ørkenen med Guds åbenbaring ved Horebs bjerg som det dramatiske omdrejningspunkt. Vi følger Israels udfordringer med at blive et folk, og gennem udvalgte enkeltpersoner får Hoffmann nogle lidt mere nutidige aspekter integreret i handlingen – noget som kommer til at blive et kendemærke for de bibelhistoriske romaner.

Typisk for Hoffmann ser vi perspektivet både fra en åndelig og en menneskelig vinkel; både fra toppen og bunden af samfundet. Ikke mindst gennem Farao og Moses får vi indblik i den åndelige kamp, der virker i historiens store begivenheder og dens personligheder. Store emner som lidelsens problem, menneskets magt og afmagt behandles. Ja, Hoffmann holder sig ikke tilbage for at inddrage naturen og kærligheden i det universelle drama, der fandt sted, da Gud kaldte Moses til at lede Israel bort fra mørket. Bogen slutter med et spændende forløb omkring tvivleren Hobab, og Hoffmann formår at kombinere den lille og store historie ved at svinge sig op i et universelt og episk leje, som vil tage pusten fra de fleste. Kapitlet “Skabelsens Ild” giver et spændende og originalt bidrag til spørgmålet om åbenbaring, tvivl og tro. 

Udgaver

1957 De Unges Forlag (1. udgave)

1958 Lunde: Den evige ild (norsk oversættelse. Oversætter: Egil Aarvik)

1958 Gummesson: Den eviga elden (svensk oversættelse. Oversætter: Olov Gunnarsson)

1958 Zwingli-Verlag: Das ewige Feuer (tysk oversættelse. Oversætter: Werner Morf)

1962 Muhlenberg Press: The Eternal Fire (engelsk oversættelse. Oversætter: David Hohnen)

1967 G.P.: El fuego eterno (spansk oversættelse. Oversætter: )

1982 Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde (Lydbog – kassettebånd. Oplæser: H.C. Windfeld-Hansen)

1984 Lohse (2. udgave)

1987 Bibliotekscentralen (Lydbog – kassettebånd. Oplæser: Eyvind Skjær)

2005 TBP (lydbog på svensk – CD-Rom. Oplæser: Inga Lüning)

2009 Randkløve Bogeri/Ordet og Israel (3. udgave. Et binds-udgave sammen med Den brændende tornebusk og Kobberslangen)

2022 Lohse (4. udgave – e-bog)

2022 Lohse (lydbog – internet. Oplæser: Helge Hoffmann)