20 Spørgsmål (Svar på tiltale 2)

I denne antologi, som er andet bind i en håndbogsserie, behandler og imødegår Poul Hoffmann kort 20 kritiske klassiske indvendinger til den kristne tro:

 1. Hvor fik Kain sin kone fra?
 2. Når nogle af de første mennesker nødvendigvis måtte gifte sig med deres søstre henholdsvis brødre, hvorfor bliver det så forbudt senere i Bibelen? Hvorfor skal det være forbudt i dag?
 3. Jamen videnskaben har jo påvist, at alt det med Adam og Eva bare er gamle myter
 4. Hvem har skabt Gud?
 5. Mennesket er jo kun et ubetydeligt støvgran i universet. Hvad skulle en toører, der gik rundt i Galilæa for to tusind år siden, have at gøre med Andromedatågen?
 6. Der står i Bibelen, at Gud er almægtig. Kan han så skabe en sten, han ikke selv kan løfte?
 7. Hvordan kan verden være skabt for 6000 år siden, når vi kan se stjerner, hivs lys har været millioner af år om at nå jorden?
 8. Hvad så med kæmpeøglerne og de andre fortidsdyr og -planter, som man finder levn af i de geologiske lag? ER det rimeligt at tale om ‘skabelse af tilsyneladende alder’ i forbindelse med dem?
 9. Hvordan kan Gud skabe noget ondt, når han selv er helt igennem god?
 10. Det er da en vanvittig tanke, at alle jordens milliarder af mennesker gennem alle årtusinder har skullet lide og dø, bare fordi Eva spiste af det æble!
 11. Hvis Gud er så kærlig, hvorfor tillader han så alt det onde?
 12. Bilder I jer da ind, at I er immune over for det onde, fordi I er ‘frelst’? Tror I, I er bedre end andre? Og bliver I ikke syge og dør ligesom alle andre?
 13. Hvis Gud er så kærlig, hvordan kan han så sende nogen i Helvede?
 14. Hvad med de mennesker, som aldrig får evangeliet at høre, men lever og dør som f.eks. hinduer? Skal de være evigt fortabte, bare fordi de er efterkommere af Adam og Eva?
 15. Hvorfor gør Gud ikke bare et under, så ingen behøver være i tvivl?
 16. Hvad er det for noget gammelt vrøvl, at kvinden skal være manden underdanig?
 17. Hvorfor er kristendommen så sex-fjendsk? Hvorfor kalder i sex for synd? Det er da bare noget naturligt!
 18. Jeg vil ikke i Himlen, der bliver for kedeligt. Hvad skal vi få et evigt liv til at gå med? Harpespil?
 19. Hvorfor skal man bede, når Gud alligevel gør, som han selv vil?
 20. Troen er jo bare en slags selvsuggestion, der kan forklares psykologisk. I tør bare ikke se den forklaring i øjnene.

Udgave
1993 Credo – Håndbog i apologetik (Redaktør: Bjarne Thams) – s. 291-308