Taras guder

En novelle om Abrahams barndom i Ur. Familiens husguder bliver udfordret, da Tara præsenterer nogle tavler, som beskriver verdens skabelse. Længslen efter Salem vækkes, da Abraham finder ud af mere om Gud, den allerhøjeste.

En historie om kampen mellem det gode og det onde, og Guds ledelse. Især hvordan det gode finder veje, hvor der ellers ikke synes at være nogen.

Udgaver

1978 Dansk Luthersk Forlag (trykt i årbogen Juleneget)

1979 Unitas (indgår i novellesamlingen Komme dit Rige)

2005 Credo (indgår i novellesamlingen Komme dit Rige, 2. udgave – s. 32-50)