Statsborger – Kristen borger (Ungdomsår)

Denne bog til unge indeholder forskellige artikler med introduktion til ungdoms- og voksenlivet af forskellige forfattere. I de senere udgaver bidrager Poul Hoffmann med en artikel om at være en god kristen samfundsborger. Med henvisning til Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 13 reflekterer han over hvordan en kristen kan være en god samfundsborger i et moderne demokrati.

Hoffmann giver udtryk for tillid til Bibelen som et kompas uanset hvilken styreform, den kristne er sat ind i. Han slutter: “Der er en udvikling i verdensløbet, som skildres i bibelen, dagen i dag ligner aldrig dagen i går eller den i morgen, og der kommer en dag, som er den sidste. Derfor gælder det om at tolke tidernes behov i lyset af tidernes tegn, og den tolkning kan undertiden komme til at gå på tværs af alle tilvante forestillinger, også i det politiske. Så gælder det at holde fast ved, at for den kristne findes der ingen anden troskab mod samfundet og medmennesket end troskaben mod Gud og hans ord.” (s.28). På mange måder en rammende indgang til de følgende års samfundskritiske artikler og essays fra Hoffmanns hånd. Synspunktet uddybes senere i Den hele Bibel.

Peter Nissen

Udgaver

1956 J. Frimodts Forlag (4. udgave.)

1959 J. Frimodts Forlag (5. omarbejdede udgave. Redaktør: O. Behrendt & J. Müller) – s. 22-28