Skal Gravhaven undersøges?

Siden det første repræsentantskabsmøde i Selskab for Bibelsk Arkæologi har der været nogle ting, jeg har haft lyst til at bringe på bane. Det er glædeligt, at selskabet og bladet er kommet så fint fra start, og jeg er helt med på engagementet i udgravningerne i Israel. Men der er også nogle opgaver af en lidt anden art, som jeg synes, at SBA burde i de mindste overveje at gå ind i.
Skulle vi ikke prøve at finde ud af, hvordan det nærmere forholder sig med de foreliggende efterretninger fra middelalderen og rygter fra senere tider om, at man faktisk har været nede i hulen under moskeen i Hebron og konstateret, at patriarkerne og formentlig også deres førstehustruer virkelig ligger der? Hvilken troværdighed har rapporterne, og er der evt. fremkommet noget nyt i nyeste tid? Har israelerne undersøgt noget siden 1967, og kan man i så fald få noget at vide om det, eller er det en ”politisk hemmelighed”?
Er der muligvis nogen inden for SBA’s sfære, der kunne tænke sig at gøre en begyndelse til den egentlige videnskabelige undersøgelse af Gravhaven og dens omgivelser, som for længst burde være foretaget? Det er jo ikke rigtigt, at det bare er et flop at sætte de steder i forbindelse med Jesu korsfæstelse og opstandelse. Der er vægtige, saglige grunde til det, men de undersøgelser, der hidtil har været anstillet, har jo været få og overfladiske og næsten altid med propagandistiske undertoner (de ytringer i spørgsmålet, der kommer fra Gravkirke-tilhængere, er næsten endnu mere propagandistiske med modsat fortegn). Det er, notabene, ikke min mening, at vi skal søge at dokumentere Gravhave-kompleksets autenticitet, men det må være væsentlig for alle parter at få en fordomsfri undersøgelse af de mange særdeles bemærkelsesværdige omstændigheder omkring det.
Er der evt. unge (eller ældre) fra SBA, der kunne have lyst til at tage på sommerferie til Ararat og måske øve sig lidt i bjergbestigning og i hvert fald ved hjemkomsten berette nærmere om, hvordan det på det seneste stiller sig med efterforskningen af det kæmpevrag, som efter alt at dømme virkelig befinder sig på bjerget?
Har vi folk, der vil engagere sig i arbejdet med Kristi ligklæde i Torino, knytte til ved Centro Internazionale di Sindonologia, følge med i forskningen og rapportere om dens udvikling og bidrage til at sprede alle de tåger, som de fejlfunderede og notorisk misvisende kulstof 14- analyser i 1988 har hyllet sagen i?
Hvem vil dykke ned i og skrive i ”Tel” og andre steder om hele oopart-problemet, fundene af kulturlevn af forskellig art – tilsyneladende endda hele skibe – indlejrede i geologiske lag, som efter uniformitarianismens dateringer skulle være millioner af år gamle, formentlig i virkeligheden levn af præ-syndflods-kulturer?
Og hvem vil tage den udfordring op, at uanset hvordan man som helhed forholder sig til Immanuel Velikovskys teorier, har han fremdraget en lang række ubestridelige fund og forhold, som ser stærkt ud til at nødvendiggøre en gennemgribende revision af oldtidens kronologi med helt nye synkroniseringer, og dermed trukket tæppet væk under en lige så lang række traditionelle indvendinger mod den gammeltestamentlige historieskrivning? Osv., osv. – adskilligt mere kunne nævnes. Som allerede sagt: Det er selvfølgelig ikke meningen, at der i SBA skal gås propagandistisk til værks med noget af det. Arbejdet skal gøres med respekt for alle ægte videnskabelige kriterier. Med streg under ægte.
Jeg er naturligvis opmærksom på, at den blotte beskæftigelse med disse og lignende spørgsmål kan bringe os i miskredit hos og konflikt med lejre i det arkæologiske – og teologiske – establishment, hvor selve det at bevæge sig uden for det konventionelle anses for videnskabeligt diskvalificerende, navnlig når det drejer sig om opsigtsvækkende bekræftelser på noget i Bibelen. Men rent ud sagt: Hvad angår det os? Det er jo blot den eksistentielle situation, vi i det hele taget står i som bibeltro kristne. SBA er jo ligefrem pr. definition i konflikt med disse lejre, stiftet for at imødegå deres amputerede virkelighedsopfattelse og de ulykkelige konsekvenser, den har haft i forskning og erkendelse. Vi skal lykkeligvis ikke tækkes noget establishment, men alene stræbe efter sandheden.
Kort sagt: Det forekommer mig, at det at grave i Hazor mm. giver os luft under den ene vinge. Lad os se også at få luft under den anden. Så er jeg for øvrigt sikker på, at vi også vil få al fornøden opbakning fra alle bibeltro kristne i Danmark.
Hjertelig hilsen Poul Hoffmann

(Første gang publiceret i TEL)

***

Red. note: Oopart = Out-Of-Place ARTifact = ”malplaceret” kulturgenstand

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *