Shulamit

Denne yngste af Hoffmanns noveller beskriver historien om Højsangens Shulamit, som identificeres med Kong Davids tjenerinde Abishag i Bibelen. Kærligheden mellem Salomo og hende beskrives til nye højder, men samtidig er der en bevidsthed om kærlighedens tragiske vilkår i en verden, som ikke magter at tro på kærlighedens sejr over døden.

Denne novelle knytter gammeltestamentlig erotik og det kristne frelsesperspektiv sammen i en historiefortælling på en måde, som løfter novellen op i rækken af verdens store kærlighedslitteratur. En flot finale af en perle af bibelske noveller. Dens sprog og tænkning genspejles i de store romaner så som Ingen nat før dæmring og Ester-triologien.

Udgaver

2000 Lohse – indgår i samlingen Før solen står op – og andre fortællinger (red. Marie Laursen Worm)

2005  Credo (indgår i novellesamlingen Komme dit Rige, 2. udgave – s. 80-92)