Mod evighedsøen

[BOGANMELDELSE: Tro til livet – Kristen tro og kristent liv af Samuel Roswall]
Anmeldt af Poul Hoffmann

Det er en opgave af de større, Samuel Roswall har stillet sig: I en bog på 133 sider at give et overblik over kristentro og kristenliv nærmest fra a til z, plus æ, ø og å. At det er lykkedes så godt, vidner om, at der ligger et meget stort arbejde bag bogen, og sikkert også, at den har været længe på vej. Han har givet den tid til at modnes.
Noget at diskutere med forfatteren kan man selvfølgelig finde i enhver bog af denne art. Anmelderen tror ikke, at dyrene oprindelig var skabt til at fanges og dræbes, som det hedder i 2 Pet 2,12; det er noget, der må forstås i lyset af Rom 8,19-22 om hele skabningen, som i den nuværende æon sammen med os sukker og vånder sig under forgængeligheden, men også skal få del i herligheden. Ej heller, at Gud primært frelser os for at hans hellige navn kan blive æret, men fordi han elsker os. Og barnefødslen, som kvinden skal frelses ved (1 Tim 2,15), er garanteret den barnefødsel, som Eva (det er hende, Paulus er i færd med at sige noget om) blev stillet i udsigt efter syndefaldet (1 Mos 3,15): Frelserens fødsel.
Men det rokker ikke ved, at bogen simpelthen er imponerende – veldisponeret, veldokumenteret med de mange skrifthenvisninger i marginen, velskrevet i forfatterens stilfærdigt-ireniske stil med masser af pletskud. En smule sensationelt og uhyre befriende er det i en sådan bog at møde dette snapshot af Adam og Eva i Edens Have:
„”Den første arbejdsdags morgen vågnede de ved den andens bevægelser. Deres samliv var velsignet af Gud. ‘Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden,’ havde Gud sagt. Måske var det første barn allerede undfanget på den første dags morgen. Da de vågnede, satte de sig til at spise. Måske kom løveparret lige forbi”…“ (s.38).
Et pletskud er også omslaget med reproduktionen af Christine Østergaards „Mod evigheden i tidernes strøm“. I forordet udtrykkes håbet om, at bogen også vil kunne bruges som grundbog til undervisning, og bag i den findes et „studieoplæg til brug for studiekredse eller til eget brug“, formet som spørgsmål med relation til dens enkelte kapitler. Den skal nok blive brugt til både det ene og det andet, og det kan man kun glæde sig over.

(Første gang publiceret i Udfordringen)

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *