Månen i Persepolis

             

Denne første bog i serien om den bibelske Dronning Ester fortæller første del af det store eventyr om Esters vej til det persiske hof, som den er beskrevet i Esters Bog i Bibelen. Fortællingen fremstår som en dagbog skrevet af Ester til skriveren Ezra. Poul Hoffmann har gjort et grundigt studie i tiden og kulturen og gør historien levende i sin videreudvikling af detaljerne. Vi får indblik i den jødiske tro og det jødiske liv i eksil som kontrast til det persiske overklasseliv. Vi får sat det i perspektiv til et af Hoffmanns hovedanliggender: kampen mellem det gode og det onde både i den menneskelige og den åndelige verden – afspejlet i de forskellige religioner og gudsopfattelser i oldtidens kulturer. Vi får indblik i Persiens hof- og haremskultur med dens intriger og spændinger. I slutningen bliver vi også præsenteret for skurken Haman – Israels plageånd. Sidst, men ikke mindst følger vi kærligheden, som den opstår og udvikler sig på smukkeste og dybeste vis mellem to mennesker uanset deres stand og rang.

Månen i Persepolis er det første bind i Poul Hoffmanns Ester-trilogi, hvor Perserriget træder frem af bibelhistorien i al sin rigdom og fortryllelse.

Dette og de to øvrige bind i trilogien, Stjernerne i Ekbatana og Solen i Saïs, kan læses uafhængigt af hinanden.

Udgaver

1984 Lohse (1. udgave)

2012 ProRex (2. udgave)

2012 ProRex (e-bog)

2023 Lohse (lydbog – internet. Oplæser: Helge Hoffmann)