Indledning (De sidste tider)

Poul Hoffmann er redaktør på denne antologi med artikler fra forskellige vinkler om de sidste tider. De 12 forfattere repræsenterer en stor bredde i datidens kirkeliv fra den liberale teologi-professor P.G. Lindhardt til Luthersk Missionsforenings Højskoles forstander Frits Larsen; fra Københavns biskop Hans Fuglsang-Damgaard til den katolske præst Peter Schindler.

Af indledningen fremgår det tydeligt at det ligger Hoffmann på sinde, at få en aktuel diskussion igang om bibelsk eskatologi (læren om de sidste tider og verdens undergang), som han mener Kirken har forsømt og overladt til sekterne. Han kalder bogen et ‘arbejdsredskab’ til fordybelse. Af Hoffmanns senere forfatterskab fremgår det tydeligt at han selv var stærkt optaget at dette emne, og dermed har bogen tjent som et redskab til at sætte ham i gang med sine egne bidrag på området.

Udgave

1963 Unitas – s. 7-9