Hjem til jul

I denne korte novelle reflekterer Hoffmann over nogle ydremissionærers situation. Der optræder en drøm, hvor djævle diskuterer sagen med hinanden i stil med C.S.Lewis’ Djævelske breve.

Udgave 

1993 Dansk Luthersk Forlag (trykt i årbogen Juleneget)