Den hele Bibel

I denne bog forsvarer Poul Hoffmann Bibelens autoritet og troværdighed. Han mener at “den ubetingede tro på hele Bibelen gør krav på at være den eneste mulighed, et krav, der dybest set er identisk med selve kristendommens uopgivelige krav på absoluthed og eksklusivitet” (s.10). Mens han i første udgave positivt kaldte det ‘fundamentalisme’, vælger han i anden udgave på grund af dette begrebs senere negative brug omkring islam at kalde det ‘bibeltroskab’. “En bibeltro kristen er således et menneske, der gerne på grundlag af sin personlige erfaring vil aflægge det vidnesbyrd, at evangeliet, det er det, som findes i Bibelen fra Første Mosebog til Johannes’ Åbenbaring, læst nøjagtigt som det står, uden reservationer…Den bibeltro mand eller kvinde er kort sagt et menneske, der har set, at Bibelen er en organisme med det evige livs varme i sig, Guds levende ord” (s.16).   
Han forsvarer Bibelen mod bibelkritik, ‘nedvurdering og latterliggørelse af den bibeltro holdning’ (s.13), som præger det danske samfund og den sekulære kirkelighed. Der er “de usynlige verdener og de oversanselige intelligenser, som derfra øver deres indflydelse” (s.25). Dermed holder Hoffmann sig ikke tilbage fra at gøre spørgsmålet om bibeltroskab til en åndelig kamp mellem Gud og dæmonerne. “Når det gælder Bibelen og bibeltroen, står mennesket over for åndemagter, der kan bemægtige sig sindet på en sådan måde, at det bliver utilgængeligt for rationel argumentation og ude af stand til at mærke, at det kører længere og længere ud i absurditeter” (s.26). Den moderne videnskab med darwinismen som bedste eksempel, er blevet et våben i en åndskamp mellem det gode og det onde – mellem sandhed og løgn. Som alternativ hertil sættes troen skabt ved Guds Ånd; ‘åndsoplysning’. Tillid til hele Bibelen er en forudsætning for at nyt åndeligt liv kan skabes og trives (s.77). 

Selvom denne bog hører til en af Hoffmanns korteste, er det måske den vigtigste i forhold til at forstå hans forfatterskab. Det gælder såvel den skønlitterære som den faglitterære. 

Udgaver

1969 J. Frimodt (1. udgave)

2011 Ordet & Israel (2. udgave – omarbejdet)