Den hele Bibel

Udgaver

1969 J. Frimodt (1. udgave)

2011 Ordet & Israel (2. udgave – omarbejdet)