Author Archives: Poul Hoffmann

Benghasi – en snavset Plet i Orienten

Den 4. Juli stampede M/V „Terpsichore” over det safirblaa Middelhav paa Vej fra Malta til Alexandria. Aldrig før havde jeg sat Foden paa det mørke Fastland, og jeg var opfyldt af Forventning med Hensyn til den Storstad, der endnu i det 20. Aarhundrede bærer Verdenserobreren Alexan­der d. Stores Navn. Det var derfor med liden Glæde,

Read More